torsdag 25 november 2010

"Handgjorda upplevelser - om Tomten själv får välja"

böljande vit/billowing white

Välkommen på vernissage söndag den 28 november kl 11 - 16

sexudding/soft six pointed

Nu är det ju jul igen...!


Jag deltar med handbygda mjuka buliga former
böljande vit och sexudding
och
gjutna koppar med fat i lergods


JULUTSTÄLLNING 
Samlingsutställning 
"Handgjorda upplevelser - om Tomten själv får välja" 
28 november – 23 december Adress: Skepparegården, 702 15 Örebro

Öppet: Tisd-sönd 11.00-16.00,
under utställningsperioderna (se program).

Tel: 019-672 10 66


Medverkande: Medlemsutställning med 24 KHVC-medlemmar
(se program på hemsidan)

onsdag 17 november 2010

Public commission in Örebro


You are most welcome to visit Konstfrämjandet Bergslagen. Here I show my sketches from a public commission for Örebro Läns Landsting. The show will continue from the 13th of November until the 15th of December 2010. Visit address: Konstfrämjandet Bergslagen, Skomakaregården, Wadköping, Örebro, Sweden.

The tiled stove is made in my studio in Gothenburg during October 2009 - March 2010.


Green tiled stove, based on the theme Forest Moss (2010)
Public art in a waiting room at the University Hospital in Örebro. Its purpose is to yield warmth and comfort to patients waiting for radiation therapy. The tiled stove has heat coils and an artificial fire as there is no chimney.


Grön kakelugn med tema skogsbjörnmossa (2010)
Utsmyckning på Universitetssjukhuset i Örebro som ska utstråla värme och trygghet, för patienter i ett väntrum intill CT-Pet lokal för strålbehandling. Kakelugnen har värmeslingor och artificiell eld, då skorsten saknas.


photo:©Annika Svensson  
VINTERSAGA

Konsthantverkarnas julutställning 
20 nov - 28 dec 2010

Vernissage lördag 20 november kl 1216

       Illustration: Peter Nylander


Årets julutställning hos Konsthantverkarna har titeln Vintersaga. Temat bygger på sagor, myter och folkberättelser med inspiration från Elsa Beskow, John Bauer, Jenny Nyström och Bröderna Grimm.

Vid sekelskiftet växte intresset för sagor fram inom konstnärskretsar i Norden. Symbolismen i sagorna tjänade som inspirationskälla. Sagan fick en viktig ställning inom det nordiska konstlivet under en tid då naturen stod som förebild och stadslivet ansågs som ohälsosamt och dekadent. Det här var en reaktion mot industrialismen och de konsekvenser den medfört. Sagan gav konstnärerna en möjlighet att skapa konst med dolt och outtalat innehåll, där de fritt kunde framföra budskap och uttrycka sina åsikter.

Sagan och dess historiska bakgrund har än en gång inspirerat konstnärer, nu med nya alster till julen från alla Konsthantverkarnas medlemmar! Här finns sköra isrosor av Ulla Karlsson, magiska julkottar av Ingrid Olsson, trolska träskåp av Hans Ahnlund, djuriska adventsstakar av Margit Brundin och mycket, mycket mer!

Välkommen till en riktig julstämning hos Konsthantverkarna!

Utställningen visas tom 28 december 2010.
Söndagsöppet 28/11, 5/12, 12/12 och 19/12 kl 11–16.
20–22 december öppet till kl 20.


  Södermalmstorg 4
  116 45 Stockholm
  Tel 08 - 611 03 70
  T-bana Slussen
  Öppet månfre 1118, lör 1116