onsdag 17 november 2010

Public commission in Örebro


You are most welcome to visit Konstfrämjandet Bergslagen. Here I show my sketches from a public commission for Örebro Läns Landsting. The show will continue from the 13th of November until the 15th of December 2010. Visit address: Konstfrämjandet Bergslagen, Skomakaregården, Wadköping, Örebro, Sweden.

The tiled stove is made in my studio in Gothenburg during October 2009 - March 2010.


Green tiled stove, based on the theme Forest Moss (2010)
Public art in a waiting room at the University Hospital in Örebro. Its purpose is to yield warmth and comfort to patients waiting for radiation therapy. The tiled stove has heat coils and an artificial fire as there is no chimney.


Grön kakelugn med tema skogsbjörnmossa (2010)
Utsmyckning på Universitetssjukhuset i Örebro som ska utstråla värme och trygghet, för patienter i ett väntrum intill CT-Pet lokal för strålbehandling. Kakelugnen har värmeslingor och artificiell eld, då skorsten saknas.


photo:©Annika Svensson  
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar